Jak urychlit rekonvalescenci po operaci nebo úrazu

Jak urychlit rekonvalescenci po operaci nebo úrazu

Zlomili jste si nohu a teď „jen“ čekáte, až se to samo zahojí? Zdánlivě se v této fázi nedá nic dělat a hojení nijak urychlit. Existují ale terapie, které působí na hojení rány i v případě, že máte například nohu v sádře.

Pomůže vám hyperbarická kyslíková terapie, lokální kryoterapie, případně i „magnetická rázová vlna“.

Hyperbarický kyslík

Hyperbarická kyslíková terapie se běžně používá v pacientů se ztrátou sluchu nebo tinnitem, ale vzhledem k jednoduchému principu na organismus, tedy zvýšení koncentrace kyslíku v těle, je velmi účinná i u jiných zdravotních problémů.

Kyslík byl dříve považován jen jako zásadní faktor pro oxidativní metabolismus, stále více vědeckých studií ale ukazuje, že je důležitým buněčným signálem, který interaguje s růstovými faktory a dalšími signály pro regulaci přenosu informací uvnitř buněk.

Přerušované expozice hyperbarickému kyslíku s terapeutickými tlaky 1,5-3ATA, tedy s 150-300% koncentrací kyslíku oproti běžným podmínkám, vyvolávají řadu komplexních fyziologických a biochemických účinků.

Jak působí hyperbarický kyslík při hojení rány?

  • významně zrychluje epitelizaci – proces, kdy je povrch rány pokryt novou vrstvou epitelu
  • zrychluje neovaskularizaci – tvorbu nových cév
  • stimuluje produkci TNF-α a uvolňování metaloproteináz, což jsou proteolytické enzymy podílející se na regeneraci tkání, hojení a tvorbě jizvy
  • funguje jako signální molekula
  • je důležitý při tvorbě kolagenu
  • tvorba superoxidu tvořeného bílými krvinkami pro zabíjení bakterií je kriticky závislé na hladině kyslíku
  • prevence infekce rány
  • vede ke zvýšené produkci růstových faktorů
  • zvyšuje účinnost medikace

Pro urychlení rekonvalescence po úrazu nebo operaci se k rychlejšímu zacelení rány doporučuje intenzívní kúra pravidelných návštěv HBOT s frekvencí 1-2x denně. Pauza mezi terapiemi by neměla být delší než 1 den. Doporučuje se min. 10 návštěv HBOT.

Po úrazu nebo operaci doporučujeme využívat naši velkou hyperbarickou komoru, kde je více místa a vstup je jen po jednom schodu, ostatní prostory jsou bezbariérové. Není tedy problém absolvovat terapii i s berlemi. Terapii lze absolvovat i se sádrou, ortézou, také v případě kovových implantátů.

Objednání HBOT je možné online zde nebo telefonicky na recepci.

Lokální kryoterapie

Při lokální kryoterapii je postižené místo pomocí speciálního přístroje ošetřováno pomocí par kapalného dusíku o teplotě kolem -160°C asi 3 minuty. Chladová blokáda kožních receptorů, které vnímají bolest, vede ke sníženému vnímání bolesti v postiženém místě. Při aplikaci lokálního chladu se otoky zánětlivého, ale i traumatického původu díky zvýšené cirkulaci zmenšují, snížená tkáňová teplota vede však i přímo k potlačení zánětlivého procesu, snížením počtu leukocytů a aktivity enzymu kolagenázy v místě zánětu.

S lokální kryoterapií je vhodné začít co nejdříve po úrazu nebo operaci a také aplikovat co nejčastěji. Lokální kryoterapie je nejúčinnější v prvotní fázi, kdy brání vzniku otoku i šíření zánětu. Po operaci je nutné počkat pouze na „zatažení“ jizvy, ošetřované místo nesmí být vlhké a mokvající. Mnoho našich klientů si po operaci přístroj půjčuje i domů.

Mezi jednotlivými aplikacemi vhodná minimálně 15-20minutová pauza, aby došlo k opětovnému plnému prohřátí ošetřovaného místa. Ošetření je vhodné i několikrát denně.

Doporučujeme minimálně 10 ošetření s frekvencí 1-2x denně, ale běžně se pokračuje dál až do odeznění příznaků.

Terapii nelze absolvovat se sádrou, dlahu doporučujeme, pokud je to možné, před ošetřením sundat, aby dostatečně oschla kůže. Překážkou ošetření lokální kryoterapií nejsou ani kovové implantáty nebo tejpy.

Na lokální kryoterapii není potřeba se objednávat, na ošetření můžete přijít kdykoliv v otevírací době.

Magnetická rázová vlna (EMTT)

Skvělým doplňkem při pooperační nebo poúrazové rekonvalescenci je náš přístroj Magnetolith, extrakorporální magnetotransdukční terapie EMTT. Od ostatních magnetoterapií liší několikanásobně vyšší frekvencí kmitů 100 – 300 kHz. Tato vlastnost umožňuje větší průměr ošetřované tkáně a vysokou hloubku působení – až 18 cm. Svým charakterem se podobá spíše rázové vlně, v žádném případě nelze EMTT zaměňovat s klasickou magnetoterapií!

Stimulace EMTT způsobuje úpravu elektrického náboje na buněčných membránách, který je potřeba k správnému fungování buňky. V poškozených tkáních je totiž tento elektrický náboj snížený. Při terapii dochází k pozitivní modulaci buněk, reaktivaci sodíko-draselné pumpy a normalizaci membránového potenciálu. EMTT navíc zvyšuje lokální prokrvení a urychluje tak hojivé procesy v postižené tkáni na úrovni samotných buněčných procesů.

EMTT lze aplikovat ihned po úrazu nebo operaci. Jedná se o bezdotykové ošetření, které lze aplikovat i přes oblečení, sádru nebo dlahu. V oblasti ošetření a okolí ale nesmí být vodivé kovy, v případě implantátů je důležitá vodivost kovu. Pokud např. můžete na magnetickou rezonanci, můžete i na EMTT.

Ošetření trvá kolem 10 minut a doporučuje se provádět 1-2x týdně celkem 4-8x. Lze kombinovat s HBOT i lokální kryoterapií.

Na ošetření EMTT je potřeba objednat se na recepci nebo telefonicky.

Rehabilitační cvičení s fyzioterapeutem

Po úrazu nebo operaci je samozřejmě velmi důležité začít s včasnou, cílenou a správnou rehabilitací. Pokud máte zájem rehabilitovat u nás, naši fyzioterapeuti se vám budou rádi individuálně věnovat.

Zavolejte nám!