Chlad a kyslík jako pomocníci při artritidě nebo roztroušené skleróze

Chlad a kyslík jako pomocníci při artritidě nebo roztroušené skleróze

Autoimunitní onemocnění mají jedno společné, jsou vždy doprovázena chronickými záněty. To platí i pro nemoci jako je Bechtěrevova choroba, revmatoidní artritida, lupénka, roztroušená skleróza nebo fibromyalgie. Potlačením zánětlivých procesů lze spoustu jinak velmi různorodých onemocnění poměrně dobře léčit. Vědecké studie prokazují, že například u pacientů s revmatoidní artritidou dochází po terapiích v kryokomoře k významnému snížení subjektivního vnímání bolesti a menším projevům nemoci v kloubech. Zkušenosti našich klientů potvrzují, že jim terapie v kryokomoře, ideálně doplněná i kúrami v hyperbarické kyslíkové komoře, výrazně zlepšuje kvalitu života a cítí se lépe i v několika dalších měsících.

Kryokomora Náskok

Působení kryokomory na organismus

Jak celotělová kryoterapie pozitivně ovlivňuje tato onemocnění zatím není zcela jasné, existuje ale řada hypotéz. Potlačování zánětů probíhá zřejmě neurálně-reflexivní cestou. Roli zde hraje tzv. potápěcí reflex, který se vyskytuje u savců, je jedinečnou sadou evolučních adaptací, které nám zbyly z doby, kdy byl ještě veškerý život v oceánech.

Pokud je obličej vystaven chladu, dochází v souvislosti s potápěcím reflexem mimo jiné ke zpomalení srdečního tepu a nárůstu krevního tlaku. Zde je vhodné podotknout, že naše kryokomora je unikátní v rovnoměrnějším rozložení teploty v prostoru (i v oblasti hlavy a obličeje je mnohem nižší teplota oproti starším typům kryokomor), čímž výrazně zvyšuje pozitivní účinek léčby. Obličejové nervy jsou totiž komunikačně spojeny s naším srdcem a díky tomu se po ledovém podnětu reflexivně zpomalí tep. Na této reakci se podílejí trojklanný nerv a obličejový bloudivý nerv.

Kryoterapie působí protizánětlivě

Výše uvedený princip je velmi unikátní, protože stimulace bloudivého nervu zřejmě působí i na potlačení zánětů. Není jasné, do jaké míry se ale na pozitivních účincích pozorovaných při zánětlivých onemocněních podílejí i hormony a signální látky. Vědci předpokládají, že je protizánětlivý účinek chladu na imunitní systém zprostředkován hormonem noradrenalinem a signální látkou interleukin 6, který, jak se nedávno ukázalo, může za určitých okolností působit protizánětlivě.

Jednoduše řečeno, opakovaná aplikace nízkých teplot přináší pacientům s chronickými zánětlivými chorobami úlevu, i když se přesně neví jak.

Mnohaleté zkušeností průkopníka terapie chladem a primáře rehabilitační kliniky prof. Papenfuße prokázaly, že terapie chladem velmi dobře působí na pacienty s revmatickými onemocněními, ale i pacienty s roztroušenou sklerózou, kteří pociťují výrazné dlouhodobější psychické i fyzické zlepšení stavu onemocnění. Úspěšně se léčí také lupénka, neurodermitis, degenerativní onemocnění kloubů a vazivových tkání (artróza, nemoci páteře), chronické bolesti, problémy se spánkem, deprese, astma, tinnitus a další.

Podle profesora Papenfuße jsou pro úspěšnou terapii extrémně důležité dva body:

  • aby chlad působil na hlavu a obličej (aktivace parasympatiku) – což se nedosáhne ve většině starších typů kryokomor a kryoválcích
  • aby se v kryokomoře udržovala účinná teplota kolem -110°C po celou dobu terapie

Jak často kryokomoru navštěvovat?

Obecně se u těchto onemocnění doporučuje každodenní návštěva kryokomory po dobu 2-3 týdnů. Takovou kúru je vhodné zopakovat minimálně 2xročně.

Kombinace kryoterapie s hyperbarickou kyslíkovou terapií

Díky kombinacím našich terapií můžete v Náskoku povznést vaši léčbu ještě na vyšší úroveň. Kombinace celotělové kryoterapie a hyperbarické kyslíkové terapie totiž zesiluje účinek obou terapií. Obě terapie se díky svému mechanismu účinku mohou použít k léčbě všech bolestí souvisejících se zánětem.

U artritidy a artrózy například hyperbarický kyslík snižuje míru destrukce chrupavky, protože je základní molekulou pro syntézu a zrání kolagenových vláken a zajišťuje stabilnější fibrilární strukturu. Výzkumy také prokázaly, že hyperbarická oxygenace snižuje odumírání buněk, které vede ke zhoršování stavu kloubní chrupavky. Hyperbarická oxygenoterapie má i imunomodulační účinek, který spočívá v minimalizaci napadání tkání vlastními imunitními buňkami.

Různé výzkumy také ukázaly, že hyperbarická oxygenoterapie zvyšuje uvolňování kmenových buněk a aktivuje jejich diferenciaci do různých tkání, což by mohlo přispět k nápravě postiženého kloubu, příznivě působí na snížení zánětlivé reakce, snížení otoku a bolesti, což zlepšuje kvalitu života pacienta.

Prostory přizpůsobené na míru

Pacienti s pohybovými problémy, různou formou revmatických onemocnění, ale i roztroušenou sklerózou, jsou často hůře pohybliví. I z toho důvodu máme k dispozici „velkou“ hyperbarickou komoru, do které se dostanete, stejně jako do kryokomory, po jednom malém schodku. Už při stavbě našeho studia jsme právě na podobné pacienty mysleli, a proto jsou celé naše prostory bezbariérové.

Jak se objednat?

Do hyperbarické komory je potřeba předchozí objednání, ale u kteréhokoliv odpoledního termínu (15:00, 16:30 a 18:00) lze současně kombinovat s kryokomorou (zde není nutné objednání, jen je třeba dodržet provozní dobu kryokomory). Obě terapie pak časově zaberou necelé 2 hodiny.

Jaká je cena terapie?

Pro pacienty se zdravotní indikací máme speciální permanentku za sníženou cenu – 10 terapií v hyperbarické komoře za 5000 Kč (tzn. 500 Kč za jednu), kryokomora je pak ke vstupu do hyperbarické komory za 170 Kč.

Zavolejte nám!