Nejčastější využití rázové vlny

Nejčastější využití rázové vlny

Stále častěji se na nás obracíte s dotazy, které se týkají diagnóz jako je patní ostruha, zánět achillovky, tenisový nebo golfový loket, případně zamrzlé rameno. V těchto případech máme velmi dobré zkušenosti s využitím rázové vlny, ideálně kombinovanou s lokální kryoterapií.

Na více podrobností jsme se zeptali naší nejzkušenější fyzioterapeutky Mgr. Veroniky Málkové.

Veronika studovala fyzioterapii na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Své alma mater zůstala věrná i nadále, na lékařské fakultě přednáší a vede odborné praxe studentů fyzioterapie. Je absolventem kurzu DNS, při své práci se ale snaží využít různých postupů v rámci diagnostiky i terapie. Současně má také dlouholeté zkušenosti v rehabilitaci pacientů po poškození míchy.
Veronika s námi v Náskoku pracuje od jeho začátků. Věnuje se diagnostice i terapii, ošetření rázovou vlnou i lokální kryoterapii.

Jaké jsou nejčastější problémy, se kterými klienti chodí do Náskoku na fyzioterapii?

Nejčastěji k nám chodí klienti s problémy v oblasti horních a dolních končetin ať už úrazového či neúrazového původu nebo bolestmi zad. V menší míře se u nás pak objevují třeba neurologické diagnózy.

Vedle samotné fyzioterapie je u nás hojně využívána také rázová vlna, zejména pak ta fokusovaná. S jakými diagnózami se v rámci tohoto ošetření s kolegy nejčastěji setkáváte?

Rozhodně jsou na prvním místě patní ostruhy, těch máme opravdu požehnaně. Pak následují problémy v oblasti lokte, ramenních a kolenních kloubů.

Jaká je zhruba úspěšnost léčby fokusovanou rázovou vlnou?

Obecně máme s léčbou fokusovanou rázovou vlnou dobré zkušenosti a u jednotlivých diagnóz zvažujeme vhodnost její indikace v rámci komplexního rehabilitačního přístupu. Většina lidí absolvuje před první aplikací rázové vlny konzultaci s fyzioterapeutem, která zahrnuje vyšetření pohybového systému a navržení režimových opatření. Pokud má totiž člověk špatně naučený stereotyp, držení těla či propadlou nožní klenbu, je potřeba, aby na těchto aspektech pracoval pro zvýšení úspěchu léčby. Proto se také klientům snažíme zdůraznit, že by bylo vhodné k rázové vlně absolvovat také hodiny fyzioterapie.

Je terapie fokusovanou rázovou vlnou bolestivá?

Jedná se o proceduru, která může být vnímána jako nepříjemná. Každý z nás je navíc vůči různým podnětům jinak tolerantní. Při aplikaci rázové vlny ale vždy reagujeme na odezvu klienta a snažíme se zvolit takovou intenzitu, která je pro něj snesitelná a současně má terapeutický účinek. V případě velké citlivosti a bolestivosti lze před aplikací rázové vlny bolavé místo částečně znecitlivit lokální kryoterapií.

fokusovaná rázová vlna

Jaký je pohled fyzioterapeuta na možnost využití dalších regeneračních a léčebných metod, které v Náskoku nabízíme?

Považuji to za velkou výhodu. Klienti, kteří k nám chodí na fyzioterapii s tinnitem, mohou současně využít hyperbarickou komoru a naopak. Lokální kryoterapie je zase dobrým pomocníkem při léčbě akutních zranění. Celotělová kryoterapie skvěle podporuje celkovou regeneraci organismu a využívá ji řada lidí např. s bolestmi zad. Současně je pro mě velkým plusem také tým terapeutů, který v Náskoku působí. Vzájemně se dobře známe, víme, jak každý z nás pracuje a díky tomu jsme schopni v rámci týmu konzultovat jednotlivé diagnózy.

Zavolejte nám!