Proč je naše kryokomora nejlepší?

Proč je naše kryokomora nejlepší?

Nejmodernější i nejúčinnější kryokomora

Často se nás ptáte, v čem je naše kryokomora jiná, když ji nazýváme nejmodernějším a nejúčinnějším zařízením svého druhu nejen v ČR, ale i ve střední Evropě. V tomto článku se zaměříme na typy kryokomor a vysvětlíme jejich výhody i nevýhody. Objevte, proč jsme nejen my, ale i týmy Premier League, zvolili právě tu od výrobce CryoAction.

V ČR je hodně kryocenter, některá provozují i nové a moderní elektrické kryokomory, ale my vám ukážeme, proč je naše kryokomora rozhodně ta nejmodernější a hlavně nejúčinnější.

Typy kryokomor pro celotělovou kryoterapii

Dle konstrukce a způsobu chlazení se kryokomory (kryosauny) dělí na:

  • jednomístné kryoválce (vychlazované přímo – dusíkem)
  • kryokomory nejstarší (vychlazované přímo – vzduchem)
  • kryokomory standardní (vychlazované nepřímodusíkem)
  • kryokomory elektrické (vychlazované nepřímo)
  • kryokomory nové generace (s řízenou cirkulací dusíku)

Jednomístné kryoválce (vychlazované přímo – dusíkem)

Tento typ využívá kapalného dusíku k rychlému a přímému vychlazení prostoru kryoválce. Ve skutečnosti neumožňuje plnohodnotnou celotělovou kryoterapii, protože hlava během terapie zůstává mimo chladnou oblast. Je to nutné z toho důvodu, že dusík může být při větším nadýchání nebezpečný. Díky přímému chlazení se sice dosáhne teplot až -170°C, ale tato teplota je prakticky soustředěna jen na oblast nohou a spodního trupu. U ramenou je již chlazení nedostatečné a hlava je v běžné pokojové teplotě. Terapie není dokonalá, hrozí větší riziko omrzlin u nohou, ale hlavní nebezpečí je, že se během terapie nadýcháte dusíku, který vytěsňuje kyslík (to může vést až ke ztrátě vědomí).

Výhody a nevýhody:

+ nízká teplota a nízké provozní i pořizovací náklady pro provozovatele

– nedostatečné ochlazení hlavy a horní části těla (nejde o skutečnou celotělovou kryoterapii)

– riziko nadýchání dusíku a větší riziko omrzlin

Kryokomory nejstarší (vychlazované přímovzduchem)

Starší typ kryokomor, kde k vychlazení prostoru dochází přímo, využívá se k tomu zkapalněného vzduchu. Většinou jsou dimenzovány pro více osob, mají předkomoru i hlavní komoru. Případně jsou tato zařízení zapuštěná pod úroveň podlahy a místo předkomory se využívá chladného vzduchu, který se drží u dveří do hlavní komory – tzv. kryodůlek. U těchto zařízení dochází k vychlazení celého prostoru na velmi nízkou teplotu, nejčastěji se používá -120°C až 130°C. Teplota ale více kolísá a v místech, kde se vhání podchlazený vzduch do kryokomory. Je zde silnější proudění a hrozí větší riziko omrzlin. Komory nemají plně uzavřený systém, teplejší vzduch odchází stropem a do komory se dostává více vzdušně vlhkosti. Značně snížená viditelnost v komoře také snižuje bezpečnost procedury a vede i k dezorientaci uvnitř.

Výhody a nevýhody:

+ dostatečně nízká teplota

+ chladí i v oblasti ramenou a hlavy

– větší riziko omrzlin

– nižší bezpečnost (v prostoru komory je téměř nulová viditelnost)

Kryokomory standardní (vychlazované nepřímodusíkem)

Zařízení, kde dochází k vychlazení prostoru nepřímo, využívá se k tomu zkapalněného dusíku, který pomocí výměníků ochlazuje vzduch uvnitř kryokomory. U tohoto typu dochází k postupnému ochlazování prostoru na velmi nízkou teplotu, ale často jen do poloviny těla. Nejčastěji se používá -120°C až 130°C, teplota se vzdáleností od podlahy (kde je nejnižší) postupně narůstá. Ve výšce hlavy je většinou teplota vzduchu i v plusových hodnotách. Nedochází tedy k žádoucímu ochlazení ramenou a hlavy, které je velmi důležité. Některé zařízení se tento deficit snaží dohnat ventilací, cirkulace vzduchu je však většinou nedostatečná a spíše může vést k nežádoucímu efektu omrzlin v blízkosti ventilátoru (viz předchozí typ). Tyto komory už mají uzavřený systém větrání a dochází k odvlhčování vzduchu uvnitř. Bezpečnost je zajišťována kyslíkovými senzory a lepší viditelností (menší vlhkost vzduchu).

Výhody a nevýhody:

+ nízká teplota

+ lepší viditelnost díky nízké vlhkosti vzduchu

+ velká kapacita, dochází k rychlému dochlazení vnitřního prostoru i při více návštěvnících

– velké teplotní rozdíly, v oblasti horní poloviny těla výrazně vyšší teplota

– v případě použití ventilátoru větší riziko omrzlin

Kryokomory elektrické

Zařízení, kde k vychlazení prostoru dochází nepřímo elektricky. Využívá se k tomu několik stupňů kompresorů, které ochlazují vzduch uvnitř kryokomory. U tohoto typu se většinou podaří dosáhnout teploty -110°C a při otevření dlouho trvá, než se vzduch uvnitř opět vychladí. Aby se dosáhlo pocitově nižší tepoty, využívá se ventilátorů u stropu. Na klienty pak shora fouká chladnější vzduch. Tyto komory mají uzavřený systém větrání a dochází k odvlhčování vzduchu uvnitř. Bezpečnost je zajištěna lepší viditelností (menší vlhkost vzduchu).

Výhody a nevýhody:

+ lepší viditelnost díky nízké vlhkosti vzduchu

+ pocitově chladí i u hlavy

– nižší teplota chlazení, reálně okolo -100°C – účinek proto není tak velký jako u dusíkových

– při větším počtu návštěvníků je nutné dlouho čekat na opětovné vychlazení

Kryokomory nové generace (s řízenou cirkulací dusíku)

Tento zatím nejmodernější typ kryokomor také využívá dusíku k nepřímému vychlazení vnitřního prostoru. Hlavní inovací je však řízená cirkulace chladícího média (dusíku) přímo ve výměnících. Díky tomu dochází k rovnoměrnějšímu ochlazování celého prostoru na velmi nízkou teplotu. I v oblasti hlavy je stále teplota hluboko v mínusových hodnotách a zajišťuje ideální stimulaci celého organismu (nejvíce termoreceptorů je totiž v oblasti zátylku a obličeje). Zároveň je uvnitř minimalizováno riziko omrzlin z cirkulujícího vzduchu. Přestože má naše komora parametry na ochlazení k až -160°C, tak se nejčastěji používá nastavení na -115°C až -120°C, nižší teplota už by mohla být nebezpečná. Klienti sami poznají rozdíl, pokud mají porovnání se staršími typy (není nutná ani „kachní“ chůze ve dřepu). Bezpečnost je zajišťována kyslíkovými senzory, lepší viditelností, vnitřní kamerou a online napojením na technické oddělení výrobce.

Výhody a nevýhody:

+ dostatečně nízká teplota i u hlavy

+ lepší viditelnost díky nízké vlhkosti vzduchu

+ velká kapacita, dochází k rychlému dochlazení vnitřního prostoru i při více návštěvnících

– vysoké pořizovací i provozní náklady

Aktuálně tedy v našem studiu Náskok můžete využívat to nejmodernější a neúčinnější zařízení, které na trhu existuje. Mimo nás provozují tyto komory už jen ve Velké Británii, Francii a několika dalších státech západní Evropy. Kombinace na jednom místě s nejmodernější hyperbarickou komorou, rázovou vlnou a fyzioterapií je naprosto unikátní. I proto u nás máme NÁSKOK před konkurencí :).

Kdy si ji můžete přijít vyzkoušet?

Do naší kryokomory můžete přijít bez objednání, vždy v provozní době. Aktuálně každý den (mimo sobotu) 16:30-19:00 a v pondělí i dopoledne 10:30-11:30.

Obecnější informace o kryoterapii

Více informací o působení kryoterapie a kontraindikacích se dozvíte zde.

Zdroje obrázků: cryo.mk, medicalexpo.com, cdn.intechopen.com, mecotec.net

Zavolejte nám!