Zázračné účinky terapie hyperbarickým kyslíkem

Zázračné účinky terapie hyperbarickým kyslíkem

Předpona „hyper“ znamená zvýšený, zatímco „barický“ označuje tlak. Hyperbarická oxygenoterapie (HBOT) tedy znamená vdechování čistého 100 % kyslíku v uzavřené vysoce přetlakové komoře. Objevte zázračné účinky hyperbarického kyslíku.

Transport kyslíku v krvi

Transport kyslíku (O2) v krvi zajišťuje hlavně červené krevní barvivo – hemoglobin, který má nasycení kyslíkem (saturaci) asi 97 %, zatímco plazma za normálního atmosférického tlaku obsahuje jen 0,32 % rozpuštěného kyslíku. Krevní oběh pomáhá přenášet kyslík a další živiny do tkání a odstraňovat produkty metabolismu včetně oxidu uhličitého. Přísun kyslíku do tkání závisí na jeho dostupnosti, schopnosti arteriální krve absorbovat kyslík a na průtoku krve tkáněmi.

Tkáně zdravého člověka potřebují i během odpočinku velké množství kyslíku pro správný metabolismus buněk. Při zvýšeném tlaku v hyperbarické komoře se hemoglobin zcela dosytí kyslíkem a navíc dochází í k jeho rozpuštění v krevní plazmě (tento jev při běžném atmosférickém tlaku nenastává i když inhalujete čistý kyslík). Zvýšený obsah hyperbarického kyslíku má pozitivní vliv na hojení zánětlivých a mikrocirkulačních poruch za ischemických stavů. Mimoto dochází i k prodloužení difuzní dráhy kyslíku ve tkáních, dostane se tak i do menších cévních kapilár.

Terapeutické tlaky používané v HBOT jsou popsány pomocí atmosférického absolutního tlaku (ATA) v rozmezí od 1,5 do 3,0 atm (1 atm = 101,325 kPa).

Jak funguje hyperbarický kyslík na buněčné úrovni?

Přibližně 80 % kyslíku na buněčné úrovni využívají mitochondrie, které bývají také nazývány elektrárnami buněk. Zbývajících 20 % pak využívají jiné části buňky. Mitochondrie potřebují, aby kyslík přijímal elektrony na konci elektronového transportního řetězce a tuto energii využil k výrobě adenosintrifosfátu (ATP). ATP je univerzálním zdrojem energie v těle a je potřebný pro nejrůznější energeticky náročné děje, jako je například svalová kontrakce.

Zázračné účinky HBOT

Hypoxie (nízký obsah kyslíku v tkáních) vede ke zvýšení oxidačního stresu a ten pak k tvorbě reaktivních volných radikálů kyslíku a dusíku. Volné radikály kyslíku a dusíku jsou pro buňky extrémně toxické a vedou k poškození, které vyvolává buněčnou smrt a apoptózu. Hyperbarická oxygenoterapie pomáhá korigovat hypoxický stav zvýšením antimikrobiální aktivity vedoucí k dodávce kyslíku a útlumem účinků zprostředkovaných faktorem indukujícím hypoxii. Mezi účinky patří snížení tvorby redukčního oxidačního stresu a vazokonstrikce (stažení cév). HBOT podporuje navíc angiogenezi (tvorbu nových cév), což má za následek snížení zánětu.

Vědecká studie izraelských vědců navíc nedávno prokázala, že tato metoda dokáže za specifických podmínek prodlužovat telomery – tedy části chromozomů. Tím by v podstatě došlo k zastavení stárnutí.

Zjednodušeně tedy:

1/ Hyperbarická oxygenoterapie pomáhá při angiogenezi (tvorbě nových cév), která podporuje hojení ran

2/ Zvýšený obsah kyslíku zabíjí anaerobní bakterie, pomáhá tedy ničit bakterie přirozenou imunitou – HBOT proto může zkrátit dobu trvání antimikrobiální terapie (antibiotik)

3/ Zabraňuje uvolňování volných radikálů a proteáz, které způsobují vazokonstrikci (stažení cév) a poškození buněk

4/ Hyperbarická oxygenoterapie dokáže za specifických podmínek i zastavit stárnutí buněk

Můžete u nás absolvovat terapii v jednomístné komoře, nebo s přáteli vyzkoušet i větší typ hyperbarické komory (až pro 4 osoby):

Jaké jsou nejčastější terapeutické účinky HBOT?

 • potlačuje chronické záněty
 • stimuluje imunitní systém
 • zlepšuje krevní oběh
 • urychluje metabolismus
 • snižuje únavu
 • zlepšuje psychiku a kvalitu spánku
 • pomáhá při post-covidovém syndromu
 • zmírňuje tinitus, pomáhá léčit náhlou hluchotu
 • omlazuje pokožku
 • redukuje podkožní tuk

 • čistí tělo od toxinů
 • urychluje hojení popálenin a diabetických ran, hojení kožních štěpů, urychluje růst vlasů po jejich transplantaci
 • zlepšuje léčbu Crohnovy choroby
 • využívá se při léčbě mozkových traumat, edému a mozkové mrtvice
 • zlepšuje kvalitu spermií
 • výrazně pomáhá při erektilní dysfunkci
 • regeneruje celé tělo

Pro koho není HBOT vhodná?

 • při poranění ucha
 • při infekci horních cest dýchacích
 • v těhotenství
 • při hrozícím kolapsu plic, pneumotoraxu
 • při kaustrofobii

Zavolejte nám!